OPRES Pulizija ta' Malta opres
OPRES rapport ta' att kriminali irrapporta oġġett mitluf agħti informazzjoni itlob informazzjoni tifħir/ilment f'hiex wasal

PRIVATEZZA

Dettalji personali li jingħaddu lill- Pulizija ta’ Malta permezz ta’ din is-sistema jiġu ttrattati b’kunfidenzjalita’ u ma jiġux mgħoddija lil persuni oħra barra mill-membri tal-Pulizija ta’ Malta ħlief jekk inkunu hekk mitlubin minħabba xi liġi jew waqt li tkun tingħata xhieda quddiem il- Qrati.

Niġbru informazzjoni dwar l- użu tas-sit biex inkunu nistgħu intejbu s-servizz tagħna. Meta rapport jew informazzjoni tiġi mgħoddija permezz tas-sistema, l-I.P. Address tas-sistema tal-kompjuter li minn fuqu tkun qegħda tiġi mgħoddija din l- informazzjoni jiġi maħżun flimkien mar-rapport jew informazzjoni biex jintuża’ f’investigazzjonijiet f’każijiet fejn ikun hemm suspett li r-rapport jista’ jkun falz.
gov.mt CIMU Drittijiet tal-Awtur Riservati 2003, Ministeru għat-Teknoloġija ta' l-Informatika u l-Investiment    
Dħul | DOI | Legali | Privatezza | Mistoqsijiet Komuni | Ikkuntattjana | Għajnuna Żvilupp SoftAccess International
  Avviż Legali 160 ta' l-2010: L-Att dwar il-Libertà ta' l-Informazzjoni
eGovernment Survey  Website Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 at time of deployment